DJI_0077.JPG

NYHENDE

Årsmøte
21/3-2022
klokkeslett : 1900

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettige
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av protokollfører
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkalling
6. Godkjenne saksliste
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle årsberetning
9. Regnskap
10. Innkomne saker
11. Fastsette trenings kontingent
12. Valg