top of page
DJI_0077.JPG

NYHENDE

TRENINGS ANSVARLEG OG LISENSKURS  2023

KARTING, FØRERLISENSKURS

NMK Hardanger

NMK Hardanger inviterer til treningsansvarleg kurs og førerlisenskurs karting debutant


Debutant er frå det året kandidaten fyller 6 år.

NMK Hardanger Gokart
Stad: Kinsarvik, husemoen 40 , NMK Hardanger Klubbhus
ETTER BEHOV


Lisenskurset er delt inn i ein teoretisk og ein praktisk del.

Praktisk del avtaler me på kurskvelden. (eingongslisens må kjøpast, sjå prisar på heimeside for info)

Kursavgift: Kr.500/300 (junior)

Alle foresatte må også delta på teoridelen og ha bestått teoriprøve.

Ved spørsmål, ta kontakt med Vidar Bergstø på tlf.: 91733539 eller Harald Helleland på tlf.97527376

Instruktør: Harald Helleland 
Påmelding: post@nmkhardanger.no

Betaling med Vipps eller faktura.

Nyhende: News
bottom of page